Uslovi korišćenja servisa SrediMe

Korišćenjem servisa SrediMe, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi korišćenja') koji su navedeni u daljem tekstu.


Osveženo: 12.11.2016.

Namena servisa

Servis SrediMe služi za zakazivanje termina u partnerskim salonima na način kako je omogućeno servisom, povezujući Vas sa salonom koji izaberete i čiju uslugu zakazujete. SrediMe nije strana u Vašoj saradnji sa salonom u obavljanju zakazanih usluga, niti je odgovoran za ispravno obavljanje usluge, niti garantuje kvalitet ili samo obavljanje usluge od strane izabranog salona.

Obavljanje usluga zakazanih putem servisa SrediMe isključivo zavisi od naših partnera, tj. samih salona. SrediMe ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, nekvalitetnom ili uslugom koja na bilo koji način ne zadovoljava Vas kao korisnika, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji deo obavljanja usluge. Ukoliko niste zadovoljni obavljenom uslugom u salonu, molimo Vas da reklamaciju uložite odmah u salonu. Naravno, možete se obratiti servisu SrediMe, na adresu info@sredime.rs, koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spreči slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematičnih salona iz servisa SrediMe). Takođe, možete i ostaviti svoj utisak o određenom salonu, u delu predviđenom za to.

Zakazivanje termina

Vi ste u obavezi da salonu kroz SrediMe tačno dostavite sve podatke potrebne za zakazivanje i obavljanje usluge koju odaberete. To uključuje Vaše ime, broj telefona i e-poštu, kao i bilo kakvu napomenu, a posebno u vezi Vašeg zdravstvenog stanja, alergija i eventualnih posebnih zahteva. Svakako preporučujemo da prilikom posete salonu ponovo napomenete bilo koju važnu informaciju koju zaposleni u salonu treba da zna za optimalno i sigurno obavljanje tretmana.

Partnerski saloni imaju pravo da ne prihvate Vaše zakazivanje termina, ili da Vam ponude alternativni termin.

Nakon što dobijete potvrdu o prihvatanju zakazivanja i termin, u obavezi ste da u zakazano vreme dođete u izabrani salon i platite zakazanu uslugu, ili da blagovremeno otkažete zakazani termin, optimalno bar 24 časa unapred.

Ukoliko želite da pomerite već zakazani termin za neki drugi dan ili vreme,  molimo Vas da nam se blagovremeno javite na 062 1000 123 ili na info@sredime.rs, sa brojem zakazivanja koje želite izmeniti, kao i novim željenim terminom.

Cene i uslovi

Cene usluga predstavljenih na sajtu SrediMe istovetne su cenama istih usluga u dotičnim salonima, ali SrediMe ne garantuje da će iskazane cene uvek biti tačne i ažurne. Saloni su u obavezi da servisu SrediMe dostavljaju sve promene cena i ponude PRE nego što se iste promene u salonu, da bi servis SrediMe mogao blagovremeno da uskladi cene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama ili do pojave netačne cene na sajtu, SrediMe ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

Kod nekih usluga, nije moguće unapred znati konačnu cenu usluge, jer zavisi od konsultacija u salonu ili izbora sredstava obavljanja usluge ili dopunskih usluga. Kod takvih usluga, cena na SrediMe je indikativna, a ne konačna.

Korisnički sadržaj

Bilo kakav sadržaj koji postavite na SrediMe (uključujuči i utiske, fotografije ili izjave na sajtu u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje), neekskluzivno su vlasništvo servisa SrediMe koji ih može koristi (uključujući i u reklamne svrhe) i prilagođavati prema potrebi, bez ograničenja. Ukoliko ostavite utisak, fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj, slažete se i prihvatate da servis SrediMe može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Eksplicitno je zabranjeno postavljanje korisničkog sadržaja koji na bilo koji način krši domaće i međunarodne zakone i propise, intelektualnu svojinu trećih lica, sadržaja koji dovode ili mogu dovesti u zabludu, sadržaja reklamnog karaktera, viruse i bilo koji drugi potencijalno štetan sadržaj.

Korisnički sadržaj ne sme da sadrži uznemirujući sadržaj, klevete, pozive na bojkot salona ili SrediMe, ne smeu da odaju utisak da su postavljeni od strane SrediMe niti da se lažno predstavljaju kao sadržaj drugih korisnika.

Zloupotreba servisa

Eksplicitno je zabranjena svaka zloupotreba servisa SrediMe (uključujući i pokušajte hakovanja, prodiranja u zaštićene delove servisa, nedozvoljeno korišćenje podataka i onemogućavanje drugih korisnika u korišćenju servisa)

SrediMe zadržava pravo da uskrati servis korisnicima bez najave i obrazloženja, pogotovo ako se korisnici lažno predstavljaju, prave lažna zakazivanja, nepojavljuju se u zakazano vreme u salonu i slično, SrediMe ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste servis SrediMe. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite poslovanje servisa SrediMe, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@sredime.rs

Poricanje garancija

SrediMe Vam obezbeđuje servis 'onakav kakav je', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja servisa SrediMe. SrediMe se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. SrediMe ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahteve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da servis SrediMe može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. SrediMe ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama servisa SrediMe ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam SrediMe nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na servisu SrediMe. 

Ni pod kojim uslovima SrediMe nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa SrediMe, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Vi prihvatate da SrediMe (i njegovi deoničari, direktori i zaposleni) nisu ni na koji način odgovorni za bilo koju eventualnu povredu, zdravstveni problem ili smrt koja je u vezi sa uslugom zakazanom preko servisa SrediMe ili je uzrokovana netačnim podacima na SrediMe, greškama salona i zaposlenih u salonima.

Obaveštenja e-poštom i telefonom

SrediMe zadržava pravo da Vas kontaktira e-poštom i telefonom (glasovno, SMS, Push notifikacije...) u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših zakazivanja i povremenih promocija. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti.

Kopirajt

Ovaj servis (sajt, mikrosajtovi i mobilne aplikacije) je u celosti vlasništvo SrediMe doo. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe servisa SrediMe i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe. Izričito nije dozvoljeno korišćenje servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja servisa SrediMe, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da servis SrediMe upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: info@sredime.rs.

Zaštićeno ime

SrediMe je trgovačko ime servisa SrediMe i vlasništvo je SrediMe doo. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa servisom SrediMe. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom SrediMe mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa servisom SrediMe ili sa SrediMe doo.

Promene Uslova korišćenja

SrediMe zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni servis SrediMe u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  servisu SrediMe će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem servisa SrediMe po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između servisa SrediMe i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja servisa SrediMe i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane servisa SrediMe.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite servis SrediMe.